top of page

NIEUWS

Dag van de Biodiversiteit

22 mei is door de VN uitgeroepen tot Internationale dag van de biodiversiteit.
De term "biodiversiteit" verwijst naar de mate van variatie in leven. Biodiversiteit op aarde verschilt afhankelijk van regio's, ecosystemen en vele andere factoren.
Bijen is Leven onderstreept het belang van biodiversiteit. In relatie tot insecten kun je zelf ook je steentje bijdragen. Laat in uw tuin een hoekje brandnetels staan (vlinders leggen daar hun eitjes op). Stop kastanjes/hazelnoten ergens in de grond zodat er een nieuwe boom kan ontstaan. Verrijk bermen met zaad van klaver en andere kruiden en zo zijn er talloze voorbeelden om de diversiteit te vergroten. Besef hierbij dat sommige soorten bijen afhankelijk zijn van één plantensoort v.w.b. hun voedsel of het leggen van hun eitjes en het wegvallen van die plantensoort betekent dat die bijensoort in haar voorbestaan wordt bedreigd!

Bijenzwermen

Jaarlijks zo eind april en in mei/juni en soms nog later zwermen de bijen.

Bijenzwermen zijn eigenlijk geboortes van nieuwe bijenvolken.

Bijen vermeerderen zich natuurlijkerwijze ieder jaar doordat de koningin met een deel van haar volk wegvliegt vanuit de kast of korf. Een indrukwekkende wolk bijen vliegt dan zoemend uit op zoek naar een nieuwe plek om een nest te bouwen. Het oude nest wordt overgedragen aan een dochter van de koningin (prinses) die het oude nest overneemt. Een deel van de werksterbijen blijft achter om voor deze prinses te zorgen. De prinses gaat vervolgens op bruidsvlucht om te paren en begint haar eigen volk.

Omdat er in onze omgeving nagenoeg geen natuurlijke nestgelegenheid is (oude holle bomen) kruipen zwermen wel in schoorstenen e.d. Meestal overleeft een bijenvolk zo niet. Een imker kan een zwerm 'scheppen' en de zwerm een bijenkorf of kast geven zodat het volk verder kan. In 2020 schepten wij al op 8 april een eerste zwerm!

Klaver voor bijen

​Bijen, maar ook andere insecten zoals hommels en zweefvliegen, kunnen niet zonder stuifmeel en nektar. Een ideaal bijengebied heeft daarom een mix van bomen, struiken , bloemen en kruiden zodat er van het vroege voorjaar tot laat in de herfst genoeg te halen is voor bijen (We noemen dat 'dracht' in imkerjargon).

Een drachtkalender kan helpen om te bepalen hoe het in een bepaald gebied gesteld is met de dracht voor de bijen en andere insecten.

Een kleine soort die veel kan bijdragen is klaver. Klaver bloeit van mei tot oktober.

Door de landbouwevolutie en te voedselrijke grond is er de laatste eeuw veel klaver verdwenen helaas. Want klaver (en met name de witte klaver, de tong van de bijen is te kort voor de rode klaver) is erg belangrijk voor bijen. Bijen is Leven heeft daarom ook in 2019 weer klaver gezaaid op verschillende plaatsen.

Bijenboom voor wandelpark in Niekerk

Zaterdag 23 maart zijn vrijwilligers in Niekerk (Gr.) bezig geweest met de inrichting van ‘Het wandelparkje’ in Niekerk. Stichting Bijen is Leven vond het nuttig om hier een bijdrage aan te leveren.   

‘Stichting Bijen is leven’ heeft daarom een zogenaamde Bijenboom (Lat. Tetradium Daniellii. ) aangeboden.

Bijen hebben het hele jaar constant veel stuifmeel en nectar nodig. Deze bijenboom geeft nog volop nectar in de nazomer als de Linde is uitgebloeid. Vooral honingbijen hebben daarom veel baat bij deze boom die al na het vierde jaar bloei geeft! 

Voorzitter Renzo Jager van ‘Stichting Bijen is Leven’ heeft de boom zaterdag aangeboden en heeft de boom geplant in het park. 

Please reload

bottom of page