top of page

STICHTING

‘BIJEN is LEVEN’

Stichting ‘Bijen is leven’ in opgericht door een aantal imkers met grote zorg om de teruglopende bijenstand. Het teruglopen van de bijenstand vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Bijen zijn als bestuivers van vele gewassen van noodzakelijk belang voor de voedselproductie en biodiversiteit. Door diverse oorzaken neemt het aantal bijen af;

 

Waarom.

 

- Bijen worden bedreigd door het gebruik van landbouwgif en gewasbeschermingsmiddelen.

- Intensieve veeteelt en akkerbouw zorgen voor veel monocultuur, (gevolg afname van drachtplanten (stuifmeel en nektar) voor de bijen).

- Achteruitgang biodiversiteit, (verdwijnen van soorten planten met stuifmeel en nektar.)

- Maaibeleid grondeigenaren, (er wordt te vaak gemaaid, gevolg geen bloemen).

- Afwezigheid van natuurlijke nestruimte (holle oude bomen).

- Bijen hebben ook last van ziekten/plaagdieren. (De varroamijt is een groot probleem voor de honingbij).

- Afname van het aantal actieve imkers in Nederland. (Bijenvolken kunnen niet zonder de zorg van imkers).

Meer bloemen, meer bewustwording en meer bijen!

De missie van de stichting ‘Bijen is leven’ is het bevorderen van het aantal honingbijen en daardoor de biodiversiteit te bevorderen. Dit doet de stichting o.a. door actief te imkeren. Gesteund door particulieren, bedrijven en andere organisaties zorgt de stichting zo voor een grotere bijenpopulatie. Eigenlijk komt het neer op meer bewustwording, meer bloemen en bomen en meer bijen.

 

Wat we doen.

 

In de eerste plaats zijn wij imkers. In authentieke bijenkasten ambachtelijk gemaakt van inlands larikshout, worden door ‘Bijen is leven’ de honingbijen verzorgd. Met het plaatsen van een bijenkast namens uw bedrijf kunt u bijdragen aan een duurzame en ecologische leefomgeving en investeert u in lokale en groene economie, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Doe ook mee!

Voor een bepaalde periode kunt u als (bedrijf) een 'sponsor overeenkomst' met ons aan gaan. Wij bouwen en plaatsen de bijenkasten met de jonge bijenvolkjes en verzorgen deze bijen. Uw bedrijf krijgt indien gewenst een vermelding op onze website en in overleg kunnen we bijvoorbeeld een lezing verzorgen of op een andere wijze elkaar aanvullen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het bijenvolk. Vanwege de continuïteit streven we naar meer jaren overeenkomsten.

 

U mag verwachten dat de imkers van Imkerij ‘Bijen is leven’ het gehele jaar klaar staan voor de verzorging van het bijenvolk. De imkers zijn lid van- en hebben hun opleidingen gevolgd via de Nederlandse Bijenhouders vereniging (NBV).

 

De stichting heeft diverse bijenstanden waar er mogelijkheden zijn om bijenkasten van 'Bijen is leven' te plaatsen. Misschien is het zelfs mogelijk om in overleg een bijenkast op uw eigen terrein te plaatsen! U zult zich misschien afvragen of er geen overlast verwacht kan worden van een bijenkast op uw terrein, maar daar hoeft u niet van uit te gaan. Bijen worden in tegenstelling tot wespen niet aangetrokken door voedsel of drank en vormen geen enkel gevaar voor de mens. Daar komt bij dat bijen op een zo’n 5 meter hoogte vliegen, alleen bij het opstijgen en landen rondom de kasten is het druk met bijen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, wij komen graag bij u langs om e.e.a. met u door te spreken. Ook op onze website vindt u veel informatie over de Stichting en onze activiteiten.

 

De return is groot. Met het plaatsen van bijenkasten op een bijenstand van onze stichting draagt u bij aan een duurzame en ecologische samenleving en investeert u in lokale en groene economie.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met bijen!

 

Bijen is leven is een vrijwilligersorganisatie en ontvangt geen structurele subsidie. Donateurs, giften en vrijwilligers maken ons werk mogelijk. Draagt u vlinders een warm hart toe? Steun dan het werk van De Vlinderstichting. Eenmalig of structureel: alle beetjes helpen.

 

Er zijn géén betaalde krachten.

Privacy beleid, 'Bijen is Leven' heeft een privacy beleid.

 

bottom of page